Mīlestības vēstule tev! PDF Drukāt E-pasts

 

Vārdi, kurus Tu dzirdēsi, ir patiesi. Tie var izmainīt Tavu dzīvi, ja Tu to ļausi. jo tie nāk no Dieva .Viņš mīl Tevi un viņš ir tāds Tēvs, kuru Tu meklēji visu savu mūžu. Šī ir Viņa mīlestības vēstule Tev…

 

Mans bērns!

Varbūt tu mani nezini, bet es zinu par tevi visu. (Psalmi 139:1)

Es zinu, kad tu apsēdies un zinu, kad tu piecelies. (Psalmi 139:2)

Man ir zināmi visi tavi ceļi. (Psalmi 139:3)

Pat visi tavi galvas mati ir saskaitīti. (Mateja 10:29-31)

Jo tu tiki radīts pēc mana tēla un līdzības. (1.Mozus 1:27)

Jo manī tu dzīvo un kusties, un pastāvi. (Apustuļu darbi 17:2)

Jo tu esi mans pēcnācējs. (Apustuļu darbi 17:2)

Pirms Es tevi radīju tavas mātes miesās, Es tevi jau pazinu. (Jeremijas 1:4-5)

Es izvēlējos tevi, kad radīju visu dzīvo. (Efeziešiem 1:11-12)

Tu nebiji kļūda, jo visas tavas dienas ir ierakstītas Manā grāmatā. (Psalmi 139:15-16)

Es noteicu laiku, kad tu piedzimi un vietu kur tu dzīvo. (Apustuļu darbi 17:26)

Tu esi brīnišķi radīts. (Psalmi 139:14)

Es izveidoju tevi tavas mātes klēpī. (Psalmi 139:13)

Un palīdzēju tev piedzimt tavas dzimšanas dienā. (Psalmi 71:6)

Tie, kas Mani nepazīst, ir radījuši par Mani nepareizu priekšstatu. (Jāņa 8:41-44)

Es neesmu tāls un dusmīgs, bet gan mīlestības pilnīgākā izpausme. (1.Jāņa 4:16)

Un es vēlos izliet pār tevi savu mīlestību. (1.Jāņa 3:1)

Vienkārši tāpēc, ka tu esi mans bērns un Es esmu tavs Tēvs. (1.Jāņa 3:1)

Es piedāvāju Tev to, ko tavs miesīgais tēvs nekad nespētu. (Mateja 7:11)

Jo es esmu ideāls Tēvs. (Mateja 5:4)Ikkatra laba dāvana nāk no Manis. (Jēkaba 1:17)

Jo es tevi nodrošinu un apmierinu ikvienu tavu vajadzību. (Mateja 6:31-33)

Mans plāns tavai nākotnei vienmēr ir bijis pildīts ar cerību. (Jeremijas 29:11)

Jo es mīlu tevi ar nebeidzamu mīlestību. (Jeremijas 31:3)

Manas domas attiecībā uz Tevi nav saskaitāmas kā smiltis jūras krastā. (Psalmi 139:17-1)

Un Es priecājos par tevi dziedot. (Cefanjas 3:17)

Es nekad nepārtraukšu tev darīt labu. (Jeremijas 32:40)

Jo tu esi man visdārgākais. (2.Mozus 19:5)

Es no visas sirds vēlos stiprināt tevi. (Jeremijas 32:41)

Un es vēlos tev parādīt izcilas un brīnumainas lietas. (Jeremijas 33:3)

Ja tu meklēsi mani no visas savas sirds, tu mani atradīsi. (5.Mozus 4:29)

Meklē savu prieku manī, un es tev došu tavas sirds vēlmes. (Psalmi 37:4)

Jo tas esmu Es, kas deva tev šīs vēlmes. (Filipiešiem 2:13)

Es esmu spējīgs paveikt vairāk, nekā tu spēj iedomāties. (Efeziešiem 3:20)

Jo Es esmu tavs vislielākais uzmundrinātājs. (2.Tesaloniķiešiem 2:16-17)

Es arī esmu Tēvs, kas tevi mierina visās Tavās bēdās. (2.Korintiešiem 1:3-4)

Kad tava sirds ir salauzta, Es esmu tev blakus. (Psalmi 34:1)

Kā gans, kas nes jēru, Es tevi esmu nesis pie savas sirds. (Jesajas 40:11)

Kādu dienu Es notraukšu visas asaras no tavām acīm. (Jāņa atkl.gr.21:3-4)

Es paņemšu projām visas sāpes, kuras tu izcieti šajā pasaulē. (Jāņa atk. gr. 21:3-4)

Es esmu tavs Tēvs un es mīlu tevi tāpat, kā mīlu savu dēlu, Jēzu. (Jāņa 17:23)

Jo Jēzū ir atklāta Mana mīlestība. (Jāņa 17:26)

Viņš ir precīzs manas būtības attēls. (Ebrejiem 1:3)

Viņš atnāca parādīt, ka Es esmu par tevi, nevis pret tevi. (Romiešiem 8:31)

Un pateikt tev, ka es neuzskaitu tavus grēkus. (2.Korintiešiem 5:18-19)

Jēzus mira, lai tu un Es spētu atkal tikt savienoti. (2.Korintiešiem 5:18-19)

Viņa nāve bija lielākais apliecinājums Manai mīlestībai pret tevi. (1.Jāņa 4:10)

Es atdevu visu, ko mīlēju, lai varētu iegūt tavu mīlestību. (Romiešiem 8:31-32)

Ja tu pieņemsi mana Dēla Jēzus dāvanu, tu pieņemsi mani. (1.Jāņa 2:23)

Tad nekad un nekas vairs nespēs nošķirt tevi no Manas mīlestības. (Romiešiem 8:38-39)

Nāc mājās, un Es sarīkošu vislielākās svinības, kādas vien ir redzētas debesīs. (Lūkas 15:7)

Es vienmēr esmu bijis Tēvs un vienmēr būšu Tēvs. (Efeziešiem 3:14-15)

Mans jautājums ir – Vai Tu būsi mans bērns?(Jāņa 1:12-13)

Es gaidu Tevi. (Lūkas 15:11-32)

-Tevi mīlot, Tavs Tēvs, Visvarenais Dievs.

 

/Copyright 2002 Father Heart Communications www.FathersLoveLetter.com/Latvian Translated by Marika Bērtule/

 

Nākošā tiešraide:

svētdien, plkst. 11:00

Tuvākie pasākumi

nav notikums

Apmeklētāji

Šobrīd klātienē ir 45 viesi 

mūs atrast

Platā iela 13, Ventspils, Latvija, LV-3601

Kancelejas darba laiki

T. 10.00-18.00 P.9.00-17.00

Iespēja ziedot

Tev ir iespēja piedalīties draudzes darbā, ziedojot tam savus finansu līdzekļus.

lasi vairāk